- Jan Smits

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

Heeft uw organisatie ook de mooiste tools en de beste risicomanagementprocedure?
Mooi, maar ze zijn nutteloos als u met een risico-onvolwassen team werkt. De risicovolwassenheid van het team bepaalt de mate van effectiviteit van het risicomanagement van uw organisatie. Zonder risicovolwassenheid is effectief risicomanagement niet mogelijk.

Het beheersen van risico's of het nemen van risicogestuurde beslissingen is niet in elk team vanzelfsprekend. Zelfs niet in teams die aangeven aan risicomanagement te doen. Veel bestuurders en professionals hebben het beeld dat hun risicomanagement op orde is. Terwijl onderzoeken aantonen dat dit beeld vaak niet klopt.

Hoe zit dat binnen uw organisatie?

Ook uw team doet aan risicomanagement, maar hoe wordt dit gedaan en zijn de positieve resultaten hiervan duidelijk merkbaar en meetbaar?
Dat is te meten met de Rismat Quickscan Risicovolwassenheid.”

Rismat Quickscan

Om de mate van risicovolwassenheid van uw organisatie te meten is de Rismat Quickscan methode ontwikkeld. Hiermee kunt u in korte tijd de risicovolwassenheid van uw team inschatten en bekijken wat nodig is om door te groeien. Safetypilot Risicomanagement helpt u graag bij het uitzetten van het juiste pad voor uw organisatie.

De Rismat Quickscan methode is ontwikkeld om in korte tijd de risicovolwassenheid van een team in te schatten en om aan de hand van de resultaten een optimaal plan voor doorgroei in volwassenheid te maken. De quickscan geeft een beeld waar het team staat. Tevens dient de Rismat Quickscan als uitgangspunt om het niveau te bepalen waar het team wil uitkomen en kan hiermee het pad uitgezet worden.

Aanpak

Het risicomanagement van de projectorganisatie of het projectteam wordt beoordeeld op basis van de beschrijving en uitvoering van de gevolgde procedures, de kwaliteit en actualiteit van de database, de vraaggesprekken met de risicomanager en de verschillende teamleden. Op basis van deze gegevens wordt het risicomanagement, en de manier waarop daarvan in het team gebruik gemaakt wordt, bij de sturing ingeschaald op de volgende vier dimensies.
   1. Hoe expliciet wordt er omgegaan met risico’s
   2. Hoe systematisch wordt er gewerkt aan risico’s
   3. Welke houding heeft het team ten opzichte van het omgaan met risico’s en het gebruik van risico’s bij de sturing
   4. In welke mate is het omgaan met risico’s een team-effort.

Inschaling

De risicovolwassenheid van de projectorganisatie c.q. het projectteam wordt op basis van deze vier dimensies bepaald. De risicovolwassenheid wordt gegeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 het laagste niveau is en 5 het hoogste. Klik hier voor nadere uitleg.Ambitie

Met een beoordeling van het huidige risicovolwassenheidsniveau in de hand kan het niveau gekozen worden waarheen uw
team wil groeien. Op basis van het risicoprofiel van de organisatie wordt het niveau gekozen waarmee de risico’s het best beheerst kunnen worden.

 

Verandertraject

Samen stellen we een traject op om uw ambitie te verwezenlijken en begeleiden we het team in hun groei naar risicovolwassenheid.

Meer weten over risicovolwassenheid en de mogelijkheden voor uw team neem dan contact op

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu