- Jan Smits

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:Aanbod


Uw behoefte is leidend! Daar sluiten wij op aan. Ons aanbod varieert van low level als het houden van een eerste
risicoinventarisatie of het opzetten van een risicodatabase tot high level als het verbinden van organisatiedoelen aan risicomanagement. Zit wat u zoekt er niet bij? Neem contact met ons op. Wij helpen u om uw vraag helder te krijgen.

Opleiden

Wij leiden u
w risicomanager en teamleden op zodat u zelfstandig verder kunt met Risicomanagement.  

Strategische risicosessie


Welke strategie kan u
w team het beste volgen gezien de onzekerheden in de toekomst? Is uw team nog met de juiste dingen bezig? Welk risico bedreigt uw topdoel het meest?

Advies

Maatwerkadvies. Omgaan met onzekerheden.

Vaak zien we dat organisaties onvoldoende beeld hebben wat voor hen de juiste zaken zijn. Of de juiste zaken wel in beeld hebben, maar geen focus hebben. Of de verkeerde focus.

Hier kan Uw vraag staan!


Risicomanagement gaat niet om techniek en zelfs niet om risico’s. Het gaat om het halen van doelen. In een gesprek krijgen wij helder wat uw eigenlijke vraag is. Neem hiervoor contact met ons op.  


 

Voordrachten

In heldere taal vertellen wij u
op een niet technische manier over verschillende onderwerpen. Risicomanagement basis, 'Weinig Pech': naar effectief Risicomanagement, Risicovolwassenheid, Procesgericht Risicomanagement, strategisch Risicomanagement

Workshops


U gaat zelf actief aan de slag met het sturen op risico’s, het opzetten van een risicomanament plan, het houden van risicosessies en het beoordelen van risicoinformatie voor besluiten.

Risicoscan

Wij brengen samen met uw team de voornaamste risico’s in beeld.  Dat helpt u om overzicht te krijgen en focus aan te brengen.

Risico volwassenheid


Uw team wordt gescand op risico volwassenheid.  Een voorwaarde voor effectief Risicomanagement. U krijgt ook in beeld waar de verbeter- mogelijkheden zitten.


Wilt u meer weten over ons aanbod? Neem dan contact met ons op.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu